• 23242
    1675

    KH. Maimoen Zubair dalam kitab karyanya, al-‘Ulama al-Mujaddidun, berpendapat apabila ulama Nusantara yang kali pertama membawa pulang dan mengajarkan kitab Ittihaf Sadat al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumiddin karya Sayyid Murtadla al-Zabidi adalah KH. Abdul Manan Dipomenggolo, pendiri Pesantren Tremas, Pacitan. Kitab ini merupakan salah satu karya yang memberi penjelasan terbaik mengenai salah satu magnum opus Hujjatul ...
  • 19518
    563

    Kajian filsafat merupakan kajian yang tiada habisnya. Meski kajian tersebut dimulai dari masa Yunani Kuno (bahkan sebelum itu), hingga kini filsafat tidak kehilangan daya tariknya. Hal itu berbanding lurus dengan anugerah akal dalam manusia sehingga manusia terus berpikir mencari suatu kebijaksanaan. Kajian filsafat oleh para pakarnya dan filsuf bahkan pernah mencapai periode yang “mengerikan”. Di ...