• 16116
    606

    Dalam ranah tasawuf atau kajian sufisme Islam, nama Jalaluddin Rumi sangat sulit dikaburkan. Sufisme dan Rumi begitu lekat. Seseorang yang hendak mengkaji sufisme Islam, tentu akan “bertemu” nama Rumi sehingga seolah Rumi adalah sufisme itu sendiri. Nama aslinya adalah Maulana Jalaluddin Muhammad bin Hasin Al-Khattabi Al-Bakri. Para pengkaji atau pembaca bukunya sering menyebut sufi terbesar ...